ပတၱျမား ေရႊဂူ

18/07/2009

ျပစ္မရွိ ျပစ္ရွာ။
လမင္းကို ေခြးေဟာင္လို႔
ေရႊလေရာင္ ေျပာင္မပ်က္တယ္
ထြန္းလ်က္ပင္သာ။
ျမေရႊဂူ ပတၱျမားကိုလ
ဝက္မ်ားက ျငဴစူစြာ
ညြန္လူးကာ တိုက္နဲ။
ပြတ္ေလေလ
ဂူေရႊမွာ အေရာင္ထြက္တယ္
ေရွးကထက္ကဲ။

(မန္လည္ ဆရာေတာ္-ေလးဆစ္ကဗ်ာ)

0 comments: to “ ပတၱျမား ေရႊဂူ so far...